Hejnał Miasta Drobin

Miasto Drobin ma swój hejnał. Hejnałem miasta jest Hejnał Drobina stanowiący kompozycję Pana Jana Wojtasa.

hejnal

Hejnał zawsze grany jest na trąbce. Zgodnie z zasadami jest on symbolem muzycznym, który obwieszcza ważne wydarzenie, określony czas. Słowo hejnał pochodzi z języka węgierskiego i oznacza świt, jutrzenkę. Zatem można stwierdzić, że hejnał w swojej pierwotnej formie miał charakter powitania nowego dnia i był grany o świcie z miejsca, z którego wszyscy mogli go słyszeć.

Zobacz zapis nutowy Hejnału Drobina

Posłuchaj Hejnału Drobina