Informacja dot. rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cieśle


Data publikacji: 15.06.2022 o 10:22

Pokaż Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cieśle oraz fragmentów obrębów Budkowo, Karsy i Kuchary Kryski.