INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA WNIOSKÓW O OSZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ


Data publikacji: 27.08.2020 o 14:32

INFORMACJA
W związku ze stwierdzeniem przez IUNG w Puławach w dziesiątym okresie raportowania tj. 21.06.2020 r- 20.08.2020 zagrożenia wystąpienia suszy na terenie gminy Drobin w uprawach: kukurydza na ziarno i kukurydza na kiszonkę zlokalizowanych na gruntach rolnych: kategoria gleby I, pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Grzegorz Szykulski informuje o możliwości zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w ww. uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu za pośrednictwem aplikacji publicznej, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystnezjawiskaatmosferyczne2 
w  zakładce: Co robimy/Informacje branżowe/ Niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Uwaga!
Zgłaszanie wniosków, szacowanie strat i sporządzanie protokołów odbywa się bez udziału Komisji.
Wniosek o oszacowanie strat powinien być zgodny z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego.