IX Sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 12.08.2019 o 09:49

IX Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca  1990 r. – o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506),  odbędzie się w dniu 

12 sierpnia 2019 r.  o godz. 1400 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin.