Kolejny raz skuteczni!


Data publikacji: 10.07.2018 o 07:52

Kolejny raz udało się pozyskać znaczące fundusze zewnętrzne, które w połączeniu racjonalnym gospodarowaniem własnymi środkami pozwalają podejmować liczne inwestycje, a tym samym wszechstronnie rozwijać Miasto i Gminę Drobin. 
W ramach Programu Mazowieckie Strażnice OSP 2018 otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika dotację w kwocie 23.742 zł. Na remont dachu strażnicy w OSP Rogotwórsk.
Decyzją Zarządu Powiatu w Płocku zatwierdzoną Uchwałą Rady Powiatu jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Drobinie, Rogotwórsku i Nagórkach Dobrskich otrzymały po 5.000 zł dotacji na zakup sprzętu strażackiego. Jednostka OSP w Łęgu Probostwie otrzymała zaś z Powiatu Płockiego kwotę 2.000 zł. na zakup sprzętu strażackiego.
Podpisano już również umowę na realizację operacji w ramach Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019 pt. Jarmark Łęski 2018, pozyskana Kwota – 18.700 zł. W ramach tego samego Programu otrzymaliśmy dotację w wysokości 36.827 zł na zorganizowanie Dożynek Gminnych w 2018 r. 
Ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego udzielono dotacji dla Miasta i Gminy Drobin w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację projektów pn. „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczynek I” oraz „Remont i wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcję społeczno–kulturalne – remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Brzechowo”. Na zadania pozyskano kwotę w wysokości 20.000,00 zł.