Komisja Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej


Data publikacji: 15.05.2023 o 12:39

W dniu  22 maja 2023r. o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja.

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej

 

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych.
  4. Ocena stanu dróg gminnych.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

Komisji  Rozwoju, Rolnictwa,

Bezpieczeństwa  i Gospodarki Komunalnej

 

/-/Krzysztof    Dąbkowski