Komisja Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej


Data publikacji: 26.08.2021 o 11:33

W dniu 30 sierpnia 2021 r. po sesji nadzwyczajnej
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
1) w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
2) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 49/2 położonej w miejscowości Cieszewo;
3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1126/1 położonej w Drobinie;
4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 62/1 położonej w miejscowości Łęg Kościelny;
5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 460 położonej w Drobinie.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa
i Gospodarki Komunalnej

/-/ Krzysztof Dąbkowski

Pokaż Materiały na komisję