Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR


Data publikacji: 25.10.2021 o 11:20

Gmina Drobin prowadzi nabór stosownych oświadczeń, niezbędnych do udziału w konkursie grantowym na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci, wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników PGR Brelki, Krajkowo, Nagórki Dobrskie. W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów oraz dostęp do Internetu.

Szansę na udział w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina ma rodzic/opiekun prawny zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich), które spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8) m.in.:

  • zamieszkuje miejscowość lub gminę gdzie niegdyś funkcjonowało PGR – m. Brelki, m. Krajkowo lub m. Nagórki Dobrskie;
  • jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR;
  • nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy

O grant dla Mieszkańców wystąpi Gmina Drobin.

Zapraszamy chętnych uprawnionych Mieszkańców do składania stosownych oświadczeń:

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie (pok.115) w terminie do 28 października br.

Dostarczenie dokumentów nie jest jednoznaczne z pozytywną decyzją o udzieleniu dofinansowania. 

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr