Konsultacje społeczne planu zagospodarowania przestrzennego


Data publikacji: 11.06.2019 o 12:19

Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 79 i 78 we wsi Kuchary Kryski –teren byłej jednostki wojskowej .

W tym celu Gmina Drobin zawarła umowę grantową z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, w skrócie FRDL, z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa .

Działanie fundacji, jako instytucji zarządzającej i Gminy Drobin odbywa się we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na realizację pogłębionych konsultacji społecznych prowadzonych przez gminy.

Program konsultacji w załączonej ulotce.

Załączniki

  • pdf ulotka
    Rozmiar pliku: 856 KB