Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w dniu 21.02.2020 r. w godz. 13:00-15:30


Data publikacji: 19.02.2020 o 15:04

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Drobin na bezpłatne konsultacje
w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin,
ul. Marszałka Piłsudskiego 12 (sala konferencyjna I piętro) w dniu 21.02.2020 r. (piątek) w godzinach 13:00 – 15:30.
Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania
dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne
możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie
czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanych kierunki wsparcia w ramach perspektywy
finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!