Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin
tel. (+48 24) 260-14-41
fax. (+48 24) 260-10-62
e-mail: umgdrobin@plo.pl
www.drobin.pl
ePUAP:  /umgdrobin/skrytkaESP
NIP 776-10-58-643
Numer rachunku bankowego
BS Mazowsze w Płocku o/Drobin
85 9042 1068 0420 0358 2000 0050

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski
tel. 242601441 wew. 9 – sekretariat

 

Zastępca Burmistrza  Miasta i Gminy Drobin

Paweł Pachniewski

Skarbnik Miasta i Gminy Drobin


Renata Łukaszewska
tel. 242601441 wew. 4
 

Sekretariat
tel. 242601441 wew. 9

 

 

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 242601441 wew. 1

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  - Izabela Jankowska
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Małgorzata Ciarkowska

 

 

Biuro Rady Miejskiej
tel. 242601441 wew. 8

 

Referat Organizacyjny i Kadr

tel. 242601441 wew. 9

 

Referat Oświaty i Kultury
tel. 242601441 wew. 5

Kierownik Referatu – Mariola Wróblewska


 

Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Zamówień Publicznych
Kierownik Referatu – Monika Lewicka - Jeżewska

Zastępca Kierownika Referatu - Sylwia Kozłowska

tel. 242601441 wew. 6

 

 

 

Referat Finansowo Księgowy

Kierownik Referatu – Renata Łukaszewska
tel. 242601441 wew. 4