Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin
tel. (+48 24) 260-14-41
fax. (+48 24) 260-10-62
e-mail: umgdrobin@plo.pl
www.drobin.pl
ePUAP:  /umgdrobin/skrytkaESP
NIP 776-10-58-643
Numer konta BS Mazowsze o/Drobin
85904210680420035820000050

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Wielec
tel. 242601441 wew. 9 – sekretariat

Sekretarz Miasta i Gminy Drobin
Piotr Jarzębowski
tel. 242601441 wew. 9 – sekretariat

Skarbnik Miasta i Gminy Drobin
Renata Łukaszewska
tel. 242601441 wew. 4

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

KierownikMonika Ostrowska

Sekretariat
tel. 242601441 wew. 9

Urząd Stanu Cywilnego  pokój 11 parter
tel. 242601441 wew. 1

Z-ca kierownika USC – Małgorzata Ciarkowska
ewidencja ludności i dowodów osobistych

Biuro Rady Miejskiej  pokój 114  I piętro
tel. 242601441 wew. 8

Biuro Rady Miejskiej realizuje zadania z zakresu:

  • organizacyjno-technicznej obsługi prac Rady, Komisji i Sołtysów;
  • prowadzenie rejestrów protokołów, aktów prawnych Rady oraz interpelacji i zapytań Radnych;
  • niezbędnej pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Radnych w sprawowaniu ich funkcji.

 

Referat Oświatypokój 113 I piętro
tel. 242601441 wew. 5

Kierownik – Mariola Wróblewska

 

Referat Planowania, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kierownik – Piotr Jarzębowski

Inwestycje gminne, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne

tel. 242601441 wew. 6

 

Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
tel. 242601441 wew. 3

P.O. kierownika – Sylwia Kozłowska
Gospodarka nieruchomościami, Rolnictwo, Łowiectwo, Ochrona środowiska, Ochrona przyrody

Odpady wew. 2 

 

Referat Planowania i Finansów

Kierownik – Renata Łukaszewska
tel. 242601441 wew. 4
Podatki
tel. 242601441 wew. 4