KRUS – Identyfikacja zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych.


Data publikacji: 07.04.2020 o 08:13

KRUS – Identyfikacja zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych.
Prosimy o zapoznanie się z materiałami w postaci komunikatów, filmów, broszur, plakatów, ulotek znajdujących się na stronie www.krus.pl oraz podjęcia próby samodzielnego wykonania „List kontrolnych”
Lista kontrolna –Ocena gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych.
Lista kontrolna – Ocena gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia ryzyka wypadków z grupy „upadek osób”