List gratulacyjny dla Romana Lutomierskiego


Data publikacji: 31.07.2020 o 15:09

W związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na emeryturę Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku Romana Lutomierskiego,
w imieniu rolników przekazałem list gratulacyjny za wieloletnie zaangażowanie, profesjonalizm oraz rzetelność podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak również godną uznania postawę w działaniu na rzecz rolnictwa i rolników z terenu Gminy Drobin.