Mapy koncepcji rozbudowy drogi krajowej numer 60.


Data publikacji: 19.03.2019 o 15:17

Mapy koncepcji rozbudowy drogi krajowej numer 60.

W dniu 7.03.2018 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbyło się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz firmy projektowej Promost Consulting sp. z o. o. w ramach konsultowania dokumentacji technicznej tzw. obwodnicy Drobina pn:

„Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary – Raciąż od km 96+100 do km 109+529 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach”.

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez przedstawicieli GDDKiA publikujemy w załączeniu rysunki techniczne projektu tej koncepcji.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do dnia 30.03.2019, w pokoju numer 10 w Urzędzie Miasta i Gminy  , w celu  przekazania ich  do GDDKiA oddział w Warszawie.

 

Załączniki