Materiały z spotkania WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH


Data publikacji: 29.03.2019 o 10:45

Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza uprzejmie informuję, iż osoby zainteresowane wymianą czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych proszone są o zapoznanie się warunkami uczestnictwa w projekcie (prezentacja PowerPoint) oraz złożenie Deklaracji uczestnictwa  w projekcie wymiany urządzeń grzewczych w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Drobin (I piętro pokój nr 115) do dnia 05.04.2019 r.  Osoba do kontaktów: Agnieszka Słaba ‚ 24/26 01 441 w. 107

4.3.1 wymiana źrodeł ciepła 2018 MAE