NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO W 2021 ROKU


Data publikacji: 19.03.2021 o 16:58
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO W 2021 ROKU

Pobierz Informacja o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Pobierz Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Pobierz Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2021