O G Ł O S Z E N I E o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego.


Data publikacji: 31.03.2020 o 15:07

O G Ł O S Z E N I E

o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego.
W okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nie można korzystać z osobistej porady
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego.

W celu skorzystania z porady nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu: 24 267 67 76.

Na adres e-mail: starostwo@powiat.plock.pl, fax 24 267 68 48 prześlij wypełniony
i podpisany WNIOSEK o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wniosek do pobrania poniżej

http://www.powiat-plock.pl/attachments/article/3005/zgloszenie-porady-na-odleglosc.pdf

Ustal termin porady telefonicznej pod numerem telefonu: 24 267 67 76, rejestracja
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Płocku tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30. Czekaj na telefon od prawnika w wyznaczonej godzinie porady telefonicznej.

UWAGA: Prawnik zadzwoni tylko pod warunkiem przesłania ww. Wniosku.
Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub o świadczonym poradnictwie obywatelskim można przekazać pod numer telefonu: 24 267 67 76, na adres e-mail: starostwo@powiat.plock.pl, lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Organizacji i Nadzoru, ul. Bielska 59, 09-402 Płock.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon pracownikowi Starostwa Powiatowego w Płocku, któremu należy podać: imię, nazwisko, adres, numer PESEL( w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu, albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), oraz wskazać przyczynę uzasadniającą odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania.
Wzór anonimowej opinii osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub o świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Załączniki