Ochrona zwierząt

ZGŁASZANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT


Bezdomne zwierzęta z terenu Miasta i Gminy Drobin można zgłaszać:

 • W godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy
  tel. 24 26 01 441 
 • całodobowo –  pracownik Zarządzania Kryzysowego tel. 505 255 445

Bezdomne zwierzęta z terenu Miasta i Gminy Drobin przekazywane są pod opiekę
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie.
Zgłoszeń do schroniska mogą dokonywać tylko wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
w Drobinie.

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem bezdomnych zwierząt należy powiadomić zarządców dróg:

 

 1. Na drodze krajowej (droga krajowa nr 10 i droga krajowa nr 60):
  Punkt Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Warszawa
  tel. 22 209 23 66 / 694 484 424
   
 2. Na drodze powiatowej :
  Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
  tel. 24 267 68 39
   
 3. Na drodze gminnej :
 • W godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy
   tel. 24 26 01 441 wew.122
 • Całodobowo – Kierownika Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Krzysztofa Wielca
  tel. 505 255 445

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych na drogach gminnych zapewnia Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Paweł Opolski
ul. Sierpecka 24 A
9-230 Bielsk
tel. 603 110 996

O zdarzeniach drogowych zostaje poinformowana Policja, która przeprowadza procedury zmierzające do ustalenia właściciela zwierzęcia.
W przypadku nie ustalenia przez Policję właściciela zwierzęcia koszty ponosi zarządca drogi.
 

ZEZWOLNIE NA PSY RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/ utrzymanie psa/psów rasy uznawanej za agresywną

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. (Zgodnie z art. 10 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt.)

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Obowiązujący wykaz ras psów, uznanych za agresywnych wyszczególnia
Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Rasy psów uznawanych za agresywne:

 1. Amerykański Pit Bull Terrier
 2. Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
 3. Buldog Amerykański
 4. Dog Argentyński
 5. Pies Kanaryjski (Perro de Presa Canario)
 6. Tosa Inu
 7. Rottweiler
 8. Akbash Dog
 9. Anatolian Karabash
 10. Moskiewski Stróżujący
 11. Owczarek Kaukaski