Odpowiedź GDDKiA w sprawie obwodnicy drogi 60 w gminie Drobin


Data publikacji: 06.06.2019 o 15:25

Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udzieliła odpowiedzi w sprawie przekazanych przez Burmistrza i mieszkańców uwag i wniosków dla zadania : Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary-Raciąż od km 96+100 do km 109+529 wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych.

Treść odpowiedzi w załączeniu.

Załączniki