Pan Grzegorz Szykulski – Gminny Komisarz Spisowy w Drobinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.


Data publikacji: 29.01.2021 o 12:29

Narodowy Spis Powszechny 2021

Nabór kandydatów

na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Grzegorz Szykulski jako Gminny Komisarz Spisowy w Drobinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Narodowego spisu Powszechnego 2021.

Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,

  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Pobierz informacje Pan Grzegorz Szykulski – Gminny Komisarz Spisowy w Drobinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Pobierz formularz Formularz kandydata na rachmistrza spisowego