„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Rekrutacja uczestników:

Deklaracja Udziału w Projekcie

Oswiadczenie o niepełnosprawności

Oswiadczenia_o zapoznaniu się z obowiazekiem informacyjnym.

 

Harmonogram szkoleń II

Harmonogram szkoleń

 

 

 

 

 

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym
 
 
 
UWAGA Zmiana formularza ofertowego:
 
 
 
 
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym
 
 
 
 
 
Przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
 
 
 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020