Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej


Data publikacji: 02.07.2021 o 08:46

W dniu 08 lipca 2021 r. o godz. 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się z działalnością Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie oraz Klubu „Senior+” w Łęgu Probostwie.
4. Sprawy różne
5. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Opieki Społecznej

/-/Benedykt Olendrzyński