POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I OPIEKI SPOŁECZNEJ


Data publikacji: 17.11.2021 o 11:43

W dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały pod obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2022”.
4. Opracowanie planu komisji na rok 2022.
5. Sprawy różne
6. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu.

przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Opieki Społecznej

/-/Benedykt Olendrzyński

Pokaż materiały na komisję