Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej w dniach 17 czerwca 2020r. o godz 13.00 oraz 18 czerwca 2020r. o godz 10.00


Data publikacji: 15.06.2020 o 10:36

W dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Funkcjonowanie podstawowej opieki społecznej w Mieście i Gminie Drobin.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2019 pod obrady XIX sesji.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych;
– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą (1,5 m).

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Opieki Społecznej

/-/ Benedykt Olendrzyński


W dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Drobinie w następujących sprawach:
1) nadania medalu ,, Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin” – (p. Marzenie Wasielewskiej – Łopata);
2) nadania medalu ,, Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin” – (p. Barbarze Jankowskiej);
3) nadania medalu ,, Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin” – (p. Elżbiecie Olendrzyńskiej);
4) nadania medalu ,, Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin” – (p. Zofii Joachymowicz);
5)przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”;
6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 12/6 położonej w miejscowości Cieszewo;
7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 49/2 położonej w miejscowości Cieszewo;
8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej;
9) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 123/1 położonej w miejscowości Cieszewko;
10) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 460 położonej w Drobinie;
11) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Nagrobek (pomnik Antoniego Rawicz-Radomyskiego) na Cmentarzu Parafialnym w Drobinie.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych;
– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą (1,5 m).

Przewodniczący Komisji
Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa
i Gospodarki Komunalnej

/-/ Ryszard Kanigowski

Załączniki