Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 19.09.2019r.


Data publikacji: 16.09.2019 o 09:10

 

W dniu 19 września 2019 r. o godz. 13.00

w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Rady Miejskiej w Drobinie

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Funkcjonowanie opieki społecznej w Mieście i Gminie Drobin.
  3. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały pod obrady XI sesji Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 146/XXIII/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17  lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego  tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli  ze specjalnego  funduszu  nagród za  ich osiągnięcia w zakresie pracy  dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji  innych  zadań statutowych szkoły.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

/-/Benedykt Olendrzyński

 

 

Załączniki