Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej


Data publikacji: 14.10.2020 o 12:47

W dniu 22 października 2020 r. (czwartek) o godz. 1100
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.
3. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem na lata 2020-2022 pod obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Drobinie.
4. Sprawy różne
5. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych.

 

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Opieki Społecznej

/-/Benedykt Olendrzyński

 

Materiały do pobrania

Pobierz