Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu


Data publikacji: 14.10.2021 o 15:41

W dniu 21 października 2021 r. o godz. 14:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

  1. Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie pod obrady XXXVII sesji:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;

2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok;

3) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Drobin lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

    W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– maseczka ochronna na twarzy;

– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną  płynem, który znajduje się na holu Urzędu.

– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą  (1,5 m).

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

 

/-/Adam Zbigniew Kłosiński