Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 26 września 2019 r.


Data publikacji: 20.09.2019 o 10:53

W dniu 26 września 2019 r. o godz. 9.30

w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XI sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Drobin;

2) w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Dobinie z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

3) zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023;

4) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Załączniki