Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 31 października 2019 r. o godz. 10:30


Data publikacji: 28.10.2019 o 14:25

W dniu 31 października 2019 r. o godz. 10.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
1) zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023;
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

/-/Adam Zbigniew Kłosiński