Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu


Data publikacji: 19.10.2020 o 09:13

W dniu 22 października 2020 r. o godz. 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie pod obrady XXII sesji:
1) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
3) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych.

 

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

 

Materiały do pobrania

Pobierz

Załączniki