Posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Data publikacji: 21.05.2021 o 15:12

W dniu 31 maja 2021 r., o godz. 8.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Kontrola doraźna Spółki SIM w Drobinie w zakresie gospodarki finansowo-księgowej za lata 2019-2020 (realizacja Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej).
3. Zamknięcie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych;
– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą (minimum 1,5 m).

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/Sławomir Sobociński