POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ


Data publikacji: 17.11.2021 o 11:56

W dniu 19 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum.
2. Omówienie spraw związanych z kontrolą działalności spółki SIM w Drobinie za lata 2019-2020 i połowę roku 2021.
3. Kontrola realizacji wybranych uchwał Rady Miejskiej w Drobinie w 2020 r.
4. Zamknięcie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu.
– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą (1,5 m).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/Sławomir Sobociński