[Zmiana terminu]Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 2019r. o godz. 10.00


Data publikacji: 13.11.2019 o 09:00

W dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum.
2. Kontrola funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w I połowie 2019 r.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Sławomir Sobociński