Posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej


Data publikacji: 10.12.2020 o 14:42

W dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 12:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Drobinie w następujących sprawach:
1) ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie;
2) przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2021;
3) przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2036;
4) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drobin.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa
i Gospodarki Komunalnej

/-/Ryszard Kanigowski

Projekty uchwałhttp://umgdrobin.bip.org.pl/index/index/id/525