Posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 19.09.2019 r. o godz. 10.00


Data publikacji: 16.09.2019 o 11:38

 

W dniu 19 września 2019 r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Działalność Spółki SIM.
  3. Stan monitoringu w mieście Drobin.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XI sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Chudzyno i Kolonia Chudzyno;

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cieśle oraz fragmentów obrębów Budkowo, Karsy i Kuchary Kryski;

3) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Sierpcu;

4) w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023;

5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 459/1 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek gruntu o numerach ewidencyjnych 428/5 i 757 położonych w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 38/2 położonej w miejscowości Rogotwórsk.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                               Przewodniczący Komisji

Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

                                                                                         i Gospodarki Komunalnej

 

                                                                                                  /-/  Ryszard Kanigowski  

Załączniki