Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 10.10.19 r. o godz. 14:00


Data publikacji: 07.10.2019 o 13:57

W dniu 10 października 2019 r. o godz. 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku na działania Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie udostepnienia informacji publicznej.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Ireneusz Zajączkowski