Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 14 listopada 2019r. o godz. 13.00


Data publikacji: 06.11.2019 o 13:16

W dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku na działania Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie udostępnienia informacji publicznej – dokończenie posiedzenia z 10 października 2019 r.
3. Rozpatrzenie skargi złożonej przez mieszkankę wsi Mokrzk na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Ireneusz Zajączkowski