[ODWOŁANA]Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 25.10.2019 r. o godz 10:00


Data publikacji: 21.10.2019 o 15:34

W dniu 25 października 2019 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku na działania Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie udostępnienia informacji publicznej – dokończenie posiedzenia z 10 października 2019 r.
3. Rozpatrzenie skargi złożonej przez p. Agnieszkę Marszałek na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Ireneusz Zajączkowski