Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 21.11.2022 o 07:44

W dniu 24 listopada 2021 r. 

po zakończeniu obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Drobinie

 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 (realizacja Uchwały Nr XXII/212/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29.10.2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zmianą).
  3. Sprawy różne
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                               Planowania i Budżetu

 

                                                                                                      /-/Adam Zbigniew Kłosiński