Posiedzenie wyjazdowe Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej zostają ODWOŁANE


Data publikacji: 13.03.2020 o 15:14

Odwołuję posiedzenie wyjazdowe
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej
zaplanowane na dzień 17 i 18 marca 2020 r. do placówek oświatowych.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Opieki Społecznej

/-/ Benedykt Olendrzyński


Odwołuję posiedzenie
Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej
zaplanowane na dzień 19 marca 2020 r.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa
i Gospodarki Komunalnej

/-/ Ryszard Kanigowski