Pracownicy i komórki organizacyjne

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski
tel. 242601441 wew. 9 - sekretariat

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Paweł Pachniewski

tel. 242601441 wew. 9 - sekretariat

Sekretarz Miasta i Gminy Drobin
Piotr Jarzębowski
tel. 242601441 wew. 9 - sekretariat

Skarbnik Miasta i Gminy Drobin
Renata Łukaszewska
tel. (24)2601441 wew. 4

Sekretariat
tel. 242601441 wew. 9

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Izabela Jankowska
Zastępca Kierownika USC – Małgorzata Ciarkowska
tel. (24) 2601441 wew. 1

 

Biuro Rady Miejskiej
tel. (24) 2601441 wew. 8

 

Referat Organizacyjny i Kadr

(24) 2601441 wew. 9

Referat Oświaty i Kultury
Kierownik Referatu  – Mariola Wróblewska
tel. (24) 2601441 wew. 5

 

Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Zamówień Publicznych


Kierownik Referatu – Monika Lewicka - Jeżewska

Zastępca Kierownika Referatu - Sylwia Kozłowska
tel. (24) 2601441 wew. 9

 

Referat Finansowo Księgowy
Kierownik Referatu – Renata Łukaszewska
tel. (24) 2601441 wew. 4