Profilaktyka uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie
Roman Szymański – Przewodniczący
Alicja Olszewska – sekretarz
Wanda Śniegocka – członek
Janusz Górecki – członek
Dariusz Młotkowski – członek
Dyżur stały komisji odbywa się w pierwszy poniedziałek miesiąca  o godz. 15.30, w pokoju 3 – w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Drobinie – tel. 024 26 01 042 lub tel. 024 26 01 441 wew. 7
Obsługę Komisji zapewnia Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie – tel. 024 26 01 441 wew. 8