Program „Moja Woda”


Data publikacji: 05.06.2020 o 14:55

Program „Moja Woda”. Kto może ubiegać się o dofinansowanie NFOŚiGW na oczko wodne? Ile można dostać? Zasady programu, warunki, wnioski.

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1595,nowy-program-moja-woda-100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji.html