PROJEKTY UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW


Data publikacji: 30.08.2019 o 21:01

PROJEKTY UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW

 NALEŻĄCYCH DO OSÓB FIZYCZNYCH I WSPÓLNOT GRUNTOWYCH

 

Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12  /pok. Nr 6/ zostały wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.), w celu zapoznania się z ich treścią.  W terminie 30 dni od daty wyłożenia planów zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, które zostaną rozpatrzone przez Starostę Płockiego i rozstrzygnięte w formie decyzji administracyjnej.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.