Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”


Data publikacji: 11.03.2021 o 22:52

Przypominamy, że na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w drobińskim urzędzie działa Punkt konsultacyjny  programu „Czyste Powietrze”. Na miejscu przeszkolony pracownik udzieli szczegółowych informacji dotyczących w/w programu oraz pomoże zainteresowanym w wypełnianiu wniosków. Za pomoc w przygotowaniu wniosków oraz ich złożenie nie są pobierane żadne opłaty i prowizje.