Regulamin konkursu o św. Stanisławie Kostce


Data publikacji: 11.09.2019 o 10:47

Regulamin Gminnego  Konkursu  Historycznego

O św. Stanisławie Kostce – Patronie Miasta Drobin

 

                 

        Postanowienia ogólne

§1

 • Organizatorem  Gminnego  Konkursu  Historycznego  o św. Stanisławie Kostce jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Drobinie pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin oraz Proboszcza Parafii  pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Drobinie.
 • Konkurs przeznaczony jest  dla uczniów  szkół  podstawowych , zwanych dalej „Uczniami”.

 

Zakres tematyczny

§2

 • Życie i działalność św. Stanisława Kostki.
 • Historia rodu Kryskich w kontekście  miasta Drobin.
 • Dzieje Drobina i parafii Drobin do końca XVIw.

§3

 • W Konkursie mogą brać udział Uczniowie klas 7 i 8 szkół  podstawowych z terenu gminy Drobin.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 • Zgłoszenia Uczniów do Konkursu dokonuje Dyrektor szkoły lub jego zastępca drogą elektroniczną, wypełniając zgłoszenie (formularz zgłoszenia wraz z załącznikami) na adres szkoły: zspdrobin@gmail.com  do 12 września 2019r..
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie przy ul. Szkolnej 3.

 

Cele Konkursu

§4

 • Rozwijanie wiedzy i zainteresowania historią naszej Małej Ojczyzny.
 • Budzenie szacunku dla wybitnych Polaków i ich  bohaterskich czynów.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych wśród  młodzieży.
 • Propagowanie czytelnictwa.
 • Propagowanie uroczystego obchodzenia rocznic historycznych, związanych z postacią

        św. Stanisława Kostki.

 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji, zawartych w różnych źródłach (np. strony www., mapa, tekst – książka,  itp.).

 

Organizacja Konkursu

§5

 • Konkurs odbędzie się 16 września 2019 r. o godz. 11.00.
 • Konkurs składa się z jednego etapu i  polega na rozwiązaniu testu, obejmującego  pytania zamknięte i otwarte( czas – 60 minut).
 • Laureatami zostają trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.
 • Nad przebiegiem konkursu czuwa Szkolna Komisja Konkursowa.
 • Po sprawdzeniu testów, Komisja Konkursowa sporządza protokół, w którym zostanie podana liczba punktów, otrzymanych przez poszczególnych uczestników.
 • Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 • Uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi 18 września 2019r.w kościele parafialnym w Drobinie.
 • Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu Konkursu.

 

Materiał źródłowy

§6

 • Oficjalna strona Miasta i Gminy Drobin.
 • św. Stanisław Kostka- Święci, błogosławieni; odwaga świętości-www.DEON.pl
 • Podręcznik do religii dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej.
 • Materiały na temat rodziny Kryskich-link-http://www.zsp.drobin.pl/index.php/szkola/konkursy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki