Remont pomnika w Kozłowie


Data publikacji: 13.08.2018 o 10:08

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Drobin, a Wojewodą Mazowieckim dokonano realizacji prac remontowych na mogile wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. zlokalizowanej w Kozłowie. Roboty polegały na demontażu płyty znajdującej się na mogile, a następnie montażu płyty z granitu. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego dokonano zmiany napisu na płycie oraz godła Państwa. Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 34 000 zł.
Przez cały rok natomiast Miasto i Gmina Drobin ze środków własnych utrzymuje porządek i pielęgnuje zieleń na cmentarzu wojennym zlokalizowanym w Drobinie przy ul. Piłsudskiego; mogiłach wojennych zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Drobinie oraz wspomnianej wyżej mogile w Kozłowie. 
Naszym obowiązkiem jest zachowanie pamięci o ludziach, którzy oddali życie w obronie ojczyzny, dbanie o miejsca, które dają świadectwo ich odwagi, walki i śmierci. Ma to niebagatelne znaczenie ze względu na przypadającą w tym roku 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

 Galeria zdjęć na Facebooku –> link