Rozstrzygnięcie konkursu ,,Segregacja jest dziś w modzie pomagajmy więc przyrodzie”


Data publikacji: 01.06.2021 o 15:41
W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin zostały wręczone nagrody laureatom konkursu
♻ 🌳,,Segregacja jest dziś w modzie pomagajmy więc przyrodzie”.
Organizatorem konkursu był Urząd Miasta i Gminy Drobin, Spółka Inwestycyjno-Mieszkaniowa w Drobinie , Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. Celem konkursu było propagowanie zachowań i kształtowanie postaw proekologicznych.
Prace oceniane były w czterech kategoriach wiekowych:
👉 I kategoria dzieci w wieku przedszkolnym
👉II kategoria klasy 1-3
👉III kategoria klasy 4-8
👉IV kategoria uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Nagrody laureatom konkursu wręczyli:
Grzegorz Szykulski Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, Marcin Sadowski Członek Zarządu Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. ,Marlena Brzezińska Prezesa Zarządu Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej w Drobinie, Łukasz Żbikowski Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Gratulujemy 👏👏👏