Biuro Rady Miejskiej

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie

ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin

pokój 114, I piętro
tel. (24) 260-14-4 wew. 8
e-mail: biurorady@drobin.pl

 

Biuro Rady Miejskiej w Drobinie

Alina Marcinkowska-Racka - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Skierkowska  Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej


Biuro Rady Miejskiej realizuje zadania z zakresu:

  • organizacyjno-technicznej obsługi prac Rady Miejskiej, komisji i sołtysów;
  • prowadzenie rejestrów uchwał, prawa miejscowego, interpelacji i zapytań radnych;
  • niezbędnej pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla radnych w sprawowaniu ich funkcji;
  • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.